Sponsede linker:

FlashLAB

FlashLAB 1.0.0.0

Med dette verktøyet kan brukeren gjøre risikovurdering på grunn av lyn. Verktøyet er delt inn i noen få faner for å gjøre det enklere for brukeren å sette inn dataene. Med dette verktøyet kan brukeren gjøre økonomisk analyse for å minimere den totale...

Sponsede linker:

Sponsede linker:

Reack

Reack 2.0

Kjemiske reaksjoner: balansering og støkiometriske beregninger Med dette programmet kan du: Innfør eller importer (fra en database) ligninger av kjemiske reaksjoner Balansér en kjemisk ligning og verifiser resultatet eller la appen balansere det. ...